Электронная библиотека

1. Салманов А.Г. Пташиний грип: оцінка протиепідемічних заходів /А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. –2006.– №2. – С.96-98.

2. Салманов А.Г. Стан захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції в Україні на сучасному етапі / А.Г. Салманов, Л.М. Мухарська // Сучасні інфекції. – 2006. – № 3-4. –С.10 -14.

3. Салманов А.Г. Проблеми та шляхи вирішення проблеми епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов, Л.М. Мухарська // Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє середовище; професійне здоров’я; патологія. – 2006. – №3(5). – С.103-108.

4. Салманов А.Г. Визначення рівня розповсюдження інфекцій в області хірургічних втручань із використанням стандартних критеріїв захворювань / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О.Можаєва. – 2007. – Т. 8. – № 4. – С.49-51.

5. Салманов А.Г. Значение эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями в системе инфекционного контроля в стационарах Украины на современном этапе / А.Г. Салманов // Стратегия и тактика борьбы с внутрибольничными инфекциями на современном этапе развития медицины: Материалы международного конгресса, 10-12 октября 2006 г.: тезисы докл. – Москва, 2006 – С.153-154.

6. Салманов А.Г. Епідеміологічний нагляд за інфекціями області хірургічного втручання / А.Г. Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції – проблеми епідеміології, клініки, лікування та профілактики: матеріали другої с всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю кафедри дезінфектології та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій Харківської медичної академії післядипломної освіти, 23-25 жовтня 2007, Харків. – Харків: ХОГО „НЕТ “ЕкоПерспектива”, 2007. – С.103-104.

7. Салманов А.Г. ВЛІ: рекомендації ВООЗ і світова практика / А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2006. – № 5. – С.74 -79.

8. Салманов А.Г. Хірургічні ранові інфекції: проблема та шляхи її вирішення/ А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2007. – № 4. – С.18 –23.

9. Салманов А.Г. Проблеми епідеміологічного нагляду за хірургічними інфекціями та шляхи їх вирішення в Україні / А.Г.Салманов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції з нагоди Всесвітнього дня здоров’я 2007 р., присвяченого міжнародній безпеці у сфері охорони здоров’я. / Охорона здоров’я України. – 2007. – №1 (25). – С.245-246.

10. Салманов А.Г. Проблеми епідеміологічного нагляду за післяопераційними інфекціями та шляхи їх вирішення / А.Г.Салманов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – Київ, 2007. – Випуск 16, кн. 2. – С.851-855.

11. Поліщук О.І., Салманов А.Г. Етіологічна структура хірургічних раньових інфекцій / О.І.Поліщук, А.Г.Салманов, В.М.Яновська, В.В.Тишко //  Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – Київ, 2007. – Випуск 16, кн. 2. – С.557-561.

12. Салманов А.Г. Епідеміологічний нагляд за інфекціями в області хірургічних втручань та шляхи його удосконалення / А.Г.Салманов // Сучасні інфекції. – 2007. – № 4. – С.66-71.

13. Салманов А.Г. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за інфекціями в ділянці хірургічного втручання / А.Г. Салманов // Інфекційні хвороби. – 2007. – №4 – С.58-61.

14. Салманов А.Г. Фактори ризику інфекції в області хірургічного втручання /А.Г.Салманов // Репродуктивноездоровьеженщины. – 2007. – №5(34). – С.157-159.

15. Салманов А.Г. Гігієна рук у хірургії /А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. –2008.– №1. – С.34-37.

16. Пономаренко А.М., Салманов А.Г. Відходи медичної установи як чинник передачі внутрішньолікарняних інфекцій / А.М. Пономаренко, А.Г. Салманов // Довкілля та здоров’я. – 2007. – №1(40). – С.41-44.

17. Салманов А.Г. Оптимізація епідеміологічного нагляду за післяопераційними інфекціями / А.Г.Салманов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2008. – Т. 3, № 1. – С.3-8.

18. Салманов А.Г. Значення мікробної контамінації рани в розвитку інфекцій в області хірургічного втручання / А.Г.Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О. Можаєва. – 2008. – Т. 9, №1. – С.10-12.

19. Салманов А.Г. Система эпидемиологического надзора за инфекциями в области хирургического вмешательства в Украине. Региональное совещание эпидемиологов и редколлегии журнала «ЭпиНорт», Осло, Норвегия, 2-3 октября 2008 г.

20. Салманов А.Г.Наукове обґрунтування системи епідеміологічного нагляду за інфекціями області хірургічного втручання: автореф.дис.на здобуття наук.ступеня канд.мед.наук: спец.14.02.02 «Епідеміологія» / А.Г. Салманов. – Київ, 2008. – 22 с.

21. Салманов А.Г. Безпека пацієнта щодо ВЛІ – показник якості медичної допомоги / А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2008. – №3. – С.56-59.

22. Салманов А.Г. Епідеміологічне спостереження за пацієнтами після операції / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О.Можаєва. – 2008. – Т. 9, № 2. – С.14-17.

23. Салманов А.Г. Санітарно-бактеріологічний контроль у хірургічному стаціонарі / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О. Можаєва. – 2008. – Т. 9, № 3. – С.25-28.

24. Салманов А.Г. Обов’язкові медичні огляди працівників певних професій. Особова медична книжка / А.Г. Салманов // Кадровик. Трудове право і управління персоналом. – 2008. – №7(25). – С.49-54.

25. Салманов А.Г. Гігієна рук медичних працівників / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2008. – №9(21). – С.76-82

26. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний режим у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2008. – №11(23). – С.78-89.

27. Салманов А.Г. Фактори ризику інфекції в області хірургічного втручання / А.Г. Салманов/ Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2008. –Т. 8, Випуск 1-2 (21-22). – С.247- 249.

28. Салманов А.Г. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями в Україні / А.Г.Салманов // Матеріали наради – семінару з актуальних питань дезінфекційної справи, 03-05 вересня 2008, м. Львів. – Київ, 2008. – С.26-30.

29. Salmanov A. Epidemiological Surveillance Systemfor Surgical Site Infections in Ukraine / EpiNorth, 2008. – No 4, Vol. 9. – P.139.

30. Салманов А.Г. Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях інтенсивної терапії м. Києва / А.Г. Салманов, Ю.І. Налапко // Український журнал екстремальної  медицини імені Г.О. Можаєва. – 2009. – Т.10. № 1. – С.94-100.

31. Салманов А.Г. Стратегія боротьби з ВЛІ у хірургічних стаціонарах/ А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2009. – № 1.–С.24-27.

32. Салманов А.Г. Організація інфекційного контролю у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №1. – С.44-50.

33. Салманов А.Г. Профілактика післяопераційних гнійно-запальних інфекцій / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2009. – №2. – С.62-66.

34. Салманов А.Г. Організація обліку та реєстрації внутрішньолікарняних інфекцій / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №3. – С.63-67.

35. Салманов А.Г. Порівняльний аналіз основних збудників інфекцій ділянки хірургічного втручання у стаціонарах м. Києва / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський О.І. Поліщук, О.В. Покас // Хірургія України. – 2009. – №1(29). – С.32-35.

36. Салманов А.Г. Антисептичні та дезінфікуючі засоби у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №4. – С.65-67.

37. Салманов А.Г. Записи в особовій медичній книжці працівника / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №4. – С.79-80.

38. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в акушерському стаціонарі / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №5. – С.63-68.

39. Салманов А.Г. Аналіз захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції в Інституті раку / А.Г. Салманов, М.О. Йосипенко, В.А. Пономаренко // Хірургія України. – 2009. – №2(30). – С. 83-86.

40. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стоматології / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №6. – С.90-96.

41. Салманов А.Г. Відповіді на найпоширеніші запитання про свинячий грип/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2009. – №6. – С.102-104.

42. Салманов А.Г. Стратегія раціональної антибіотикопрофілактики в хірургії/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №7. – С.57-65.

43. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у стаціонарах соматичного профілю/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №8. – С.47-55.

44. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у дитячих інфекційних закладах охорони здоров’я/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №9. – С.52-60.

45. Салманов А.Г. Антибіотики у профілактиці нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії / А.Г. Салманов // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 2. – С.4-9.

46. Бодня Е.И., Салманов А.Г. Внутрибольничные паразитозы: матеріали  науково-практичного семінару «Паразитарні інвазії та їх профілактика» (Харків 2-3 липня 2009 р.) / М-во охорони здоров’я, Харківська медична академія післядипломної освіти [та ін.] – Харків.: Міжнародний медичний журнал, 2009. – С.16-22.(Спец.вип.).

47. Салманов А.Г. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за внутрішньолікарняними інфекціями в Україні: матеріали  наради-семінару з актуальних питань дезінфекційної справи (м. Луцьк 22-24 вересня 2009 р.) / М-во охорони здоров’я, Центральна санітарно-епідеміологічна станція [та ін.] – Київ, 2009. – С.8-12.

48. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №10. – С.53-68.

49. Салманов А.Г. Критерії визначення інфекцій області хірургічного втручання/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №11. – С.60-77.

50. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим в амбулаторно-поліклінічних закладах для дорослих/ А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2009. – №12. – С.58-66.

51. Salmanov A. Surgical site infections and antibiotic resistance of causal agents in the hospitals of Kiev, Ukraine. EpiNorth, – 2009, 10(3):120-127.

52. Салманов А.Г. Протиепідемичний режим у дитячий поліклініці / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2010. – №1. – С.53-63.

53. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. та ін. Аналіз етіології та антибіотикорезистентності основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургії. / В.Ф. Марієвський, А Г. Салманов, С.І. Доан С.І. [та ін.] // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2010. – Т.11. – №2. – С.78-85.

54. Салманов А.Г. Аналіз етіологічної структури збудників нозокоміальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2009 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5., №3. – С.120-125.

55. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність основних збудників нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій у стаціонарах хірургічного профілю / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан, Ю.І. Налапко, О.М. Рубан. // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2010. – Т.11. – №1. – С.106-112.

56. Салманов А.Г. Аналіз етіології і антибіотикорезистентності основних збудників внутрішньолікарняних інфекцій у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, Ю.І. Налапко // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О.Можаєва. – 2010. – Т.11. – №3. – С.48-55.

57. Салманов А.Г. Инфекции в области хирургического вмешательства и антибиотико-резистентность их возбудителей в стационарах Киева // Инфекционный контроль. – 2010. – №1 (33). – С.3-7.

58. Салманов А.Г. Глобальна проблема сучасної медицини /А.Г.Салманов // СЕС профілактична медицина. –2010.– №2. – С.20-26.

59. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. та ін. Аналіз етіології нозокоміальних гнійно-запальних інфекцій в хірургічних стаціонарах України / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан, О.І. Поліщук // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26.05.2010, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2010. – С.12-15.

60. Салманов А.Г. та ін.Актуальные вопросы эпиднадзора за ВБИ /А.Г.Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова Е.В. [та ін.]. // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25-26.05.2010, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2010. – С.22-24.

61. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. та ін. Аналіз етіологічної структури збудників гнійно-запальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан [та ін.]. // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т.5, №1. – С.162-169.

62. Салманов А.Г., Морозова Е.В., Дехтярь А.В. [та ін.]. Обоснование необходимости мониторинга за дезрезистентностью микроорганизмов в ЛПУ. / А.Г. Салманов, Е.Н. Морозова, А.В. Дехтярь [та ін.]. // Матеріали Всеукраїнської наради-семінару з актуальних питань дезінфекційної справи, 14-16.09.2010, тези доповідей учасників наради – семінару. – Полтава, 2010. – С.12-14.

63. Лазоришинець В.В., Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonas aeruginosa у хірургічних стаціонарах України в 2009 році / В.В. Лазоришинець, В. Ф. Марієвський, А.Г. Салманов // Харківська хірургічна школа. – 2010. – №6 (44). – С.71-75.

64. Марієвський В.Ф., Поляченко Ю.В., Салманов А.Г. та ін. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Staphylococcusaureusв хірургічних стаціонарах України в 2009 р. / В.Ф. Марієвський, Ю.В. Поляченко, А.Г. Салманов [та ін.] // Клінічна хірургія. –2010. – №9. – С.31-35.

65. Марієвський В.Ф. Салманов А.Г., Доан С.І. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterococcusfaecalisу хірургічних стаціонарах України у 2009 р. / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан // Укр. Мед. Часопис. – 2010. – №5(79). – С.123-126.

66. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Esherichiacoliв хірургічних стаціонарах України в 2009 році / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Експеріментальна і клінічна медицина. – 2010. – №3 (48). – С.137-142.

67. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterococcusfaecalisв хірургічних стаціонарах України у 2008 р. / А.Г.Салманов, В.Ф.Марієвський, С.І.Доан // Український нейрохірургічний журнал. – 2010. – №4(52). – С.57-63.

68. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Pseudomonasaeruginosaв хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Шпитальна хірургія. – 2010. – №3. – С.86-89.

69. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Escherichia coli в хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / А.Г.Салманов, В.Ф.Марієвський, С.І.Доан // Хірургія України. – 2010. – №4(36). – С.78-83.

70. Салманов А.Г.Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Staphylococcusaureusв хірургічних стаціонарах України в 2008 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. –Т. 5, №4. – С.61-68.

71. Салманов А.Г. Аналіз етіологічної структури збудників нозокоміальних інфекцій в хірургічних стаціонарах України / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Інфекційні хвороби. – 2010. – № 3. – С.59-66.

72. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів  Enterobacterspp. в хірургічних стаціонарах Україні в 2009 р./ Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Сімейна медицина. – 2010. – №4(34). – С95-100.

73. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність основних збудників хірургічних інфекцій./ А.Г.Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Збірник наукових праць головного військово-медичного клінічного центру «ГВКГ», МО України. Київ, 2010. – Випуск 16. – С.391-398.

74. Салманов А.Г. Передача антибіотикорезистентних патогенів нозокоміальних інфекцій / А.Г. Салманов // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2010. – Т.11. – №4. – С.22-27.

75. Салманов А.Г. Резистентність бактерій до антисептиків та дезінфікуючих засобів / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, М.К. Хобзей // Укр.Мед.Часопис. – 2010. – №6 (80). – С.51-56.

76. Салманов А.Г. Руки медичного персоналу фактор передачі  резистентних збудників нозокоміальних інфекцій / А.Г. Салманов // Ліки України. – 2010. – №4. – С.22-27.

77. Салманов А.Г. Епідеміологічне значення гігієни рук в хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов // Здоровье женщины. – 2010. – №9. – С56-63.

78. Салманов А.Г. Аналіз етіологічної структури збудників нозокоміальних інфекцій у хірургічних стаціонарах України в 2009 р. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, №3. – С.120-125.

79. Салманов А.Г. Роль забруднення навколишнього середовища в лікарні, як фактор ризику передачі антибіотикорезистентних бактерій. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвській // Вестник гигиены и эпидемиологии. – 2010. – Т. 14, №2. – С.285-293.

80. Салманов А.Г. Організація роботи мікробіологічної лабораторії. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2010. – №1. – С.35-41

81. Салманов А.Г. Раціональний підхід до заходів знезараження. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2010. – №3. – С.44-47.

82. Салманов А.Г. Чинники ризику інфекцій, які пов’язани з хірургічною практикою. / А.Г.Салманов // Медична практика:організаційні та правові аспекти. – 2010. – №4. –С.36-39.

83. Салманов А.Г. Мікробна контамінація антисептичних засобів. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2010. – №5. – С.33-35.

84. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Медична практика:організаційні та правові аспекти. – 2011. – №2. – С.60-64.

85. Салманов А.Г. Чи представляє собою ризик лікарняне середовище для передачі резистентних бактерій? / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвській // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. – Т.12, №1. – С.47-52.

86. Салманов А.Г. Мікробна контамінація антисептичних та дезінфікуючих засобів у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Укр.Мед.Часопис. –2011. – № 1 (81). – С.111-116.

87. Салманов А.Г. Контамінація мультірезистентними бактеріями об’єктів лікарняного середовища. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвській // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. –Т. 6, №1. – С.173-176.

88. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacterspp. у хірургічних стаціонарах в 2008 році. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, С.І. Доан // Харківська хірургічна школа. – 2011. – №1(46) – С.61-65.

89. Салманов А.Г. Динаміка поширення резистентних нозокоміальних штамів Escherichia coli в стаціонарних відділеннях хірургічного профілю. / А.Г. Салманов, В.В. Бойко, І.А. Тарабан, В.Ф. Марієвський, І.В. Іоффе, Ю.І. Налапко // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2011. – Т. 12, №4. – С.124-130.

90. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність нозокоміальних штамів Enterobacter spp. в хірургічних стаціонарах України. / А.Г. Салманов, В.В. Бойко, І.В. Іоффе, Ю.І. Налапко, І.А. Тарабан // Український журнал екстремальної медицини імені Г.О. Можаєва. – 2011. – Т. 12, №4. – С.131-138.

91. Салманов А.Г. Оптимізація забезпечення гігієни рук медичного персоналу хірургічних стаціонарів / А.Г. Салманов // Укр. Мед. Часопис. – 2011. – №2(82). – С.85-92.

92. Салманов А.Г. Стратегія боротьби з антибіотикорезистентністю в Україні. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції,  присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2011 р. «Резистентність до протимікробних препаратів та її глобальне поширення», 7-8.04.2011, Київ-2011. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2011. – №1 (13). – С.210-213.

93. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність штамів S.aureus, виділених від хірургічних хворих, які перебували у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хірургічних стаціонарів України в 2008 році / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Україна.Здоров’я нації. – 2011. –  №1. – С.83-88.

94. Лазорищинець В.В., Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterobacterspp. в хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р. / В.В. Лазорищинець, В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, М.К. Хобзей, І.С. Зозуля // Ліки України плюс. – 2011. – №1(5). – С.34-38.

95. Марієвський В.Ф. Салманов А.Г., Хобзей М.К. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Enterococcusfaecalisв хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р./. В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, М.К. Хобзей // Укр. Мед. Часопис. – 2011. – №3 (83). –С.119-122.

96. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Staphylococcus aureus  в хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р./ А.Г. Салманов, В.В. Лазорищинець, В.Ф. Марієвський // Хірургія України. – 2011. – №3(39). – С.26-31.

97. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Escherichia coliв хірургічних стаціонарах Україні в 2010 р./ А.Г. Салманов, М.К. Хобзей, В.Ф. Марієвський // Укр. Мед. Часопис. – 2011. – №4(84) – VII/VIII. – С.124-128.

98. Салманов А.Г. Моніторинг за резистентністю мікроорганізмів до антибіотиків, як необхідна складова епіднагляду за внутрішньолікарняними інфекціями / А.Г. Салманов // Профілактична медицина. – 2011. – №2(14). – С.9-17.

99. Салманов А.Г. Роль антимікробних препаратів у хірургії / А.Г. Салманов // Медична практика:організаційні та правові аспекти. – 2011. – №4. – С.44-47.

100. Салманов А.Г. Оптимізація контролю за антибіотико-резистентністю у хірургічних стаціонарах / А.Г. Салманов / Хірургічна перспектива. Всеукраїнський збірник наукових праць. – 2011. – №1. – С.76.

101. Салманов А.Г. Хірургічні інфекції: Монографія / А.Г.Салманов. – К. Кондор. – 2011. – 374 с.

102. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Проблема антибіотикорезистентності та шляхи їх вирішення в Україні. / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

103. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г. Проблема внутрішньолікарняних інфекцій та резистентності їх збудників до антимікробних препаратів. / В.Ф. Мариевский, А.Г. Салманов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

104. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Перспективы направления совершенствования эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. / Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

105. Салманов А.Г. Проблеми антибіотикорезистентності в хірургії. / А.Г. Салманов, К.М. Легеза, О.М. Рубан // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

106. Салманов А.Г. та ін. Актуальные вопросы эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями. / А.Г. Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова [та ін.].// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

107. Карманова Г.И., Салманов А.Г. та ін. Дезинфектологические аспекты борьбы с внутрибольничными инфекциями в современных условиях. /Г.И. Карманова, А.Г. Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова [та ін.]. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Внутрішньолікарняні інфекції та резистентність їх збудників до антимікробних препаратів», 29-30.09.2011, – Київ, Україна.

108. Лазорищінець В.В., Салманов А.Г. та ін. Антибіотикорезистентність клінічних штамів  Pseudomonasaeruginosa, виділених в хірургічних стаціонарах України в 2010 році / В.В. Лазорищінець, А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, М.К. Хобзей / Здоров’я нації. – 2011. – №2 (18). – С.162-169.

109. Салманов А.Г. Чинники, які впливають на якість дезінфекції та стерилізації. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 6. – С.53-56.

110. Салманов А.Г. Організація дезінфекційних заходів та критерії оцінки якості їх проведення. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 7. – С.30-34.

111. Салманов А.Г. Гігієна лікарняного середовища. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 8. – С.54-56.

112. Салманов А.Г. Інфекційний контроль в хірургії: Монографія /А.Г.Салманов, В.Ф. Марієвський. – К.: Ніка-Центр. – 2011. – 272

113. Салманов А.Г. Організація роботи перинатальних центрів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 9. – С.48-52.

114. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо експлуатації перинатальних центрів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – №10. – С.43-48.

115. Салманов А.Г. Поводження з відходами лікувально-профілактичних закладів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 11. – С.36-40.

116. Салманов А.Г. Вимоги до зберігання та видалення відходів лікувально-профілактичних закладів / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2011. – № 12. – С.47-50.

117. Салманов А.Г. Мультірезистентні мікроорганізми: стратегія адекватних дій /А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2012. – № 1. – С.40-41.

118. Марієвський В.Ф., Макушенко О.С., Салманов А.Г. та ін. Розсповюдженість метицилінрезистентних варіанти серед Staphylococcusaureus, виділених від пацієнтів хірургічного профілю: результати багатоцентрового дослідження / В.Ф.Марієвський, О.С. Макушенко, А.Г. Салманов [та ін.]. // Профілактична медицина. – 2012. – №1 (17). – С.15-21.

119. Салманов А. Г. Проблема антибіотикорезистентності в хірургії. / А. Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – № 1. – С.53-55.

120. Салманов А.Г. Контроль за антибіотикорезистентності мікроорганізмів: роль мікробіологічного мониторингу. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – № 2. – С.48-52.

121. Салманов А.Г. Дезінфекція та стерилізація стоматологічного інструментарію. / А.Г. Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – №3. – С.53-58.

122. Салманов А.Г. Роль головної медичної сестри у профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій. / А. Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №5. – С.1-6.

123. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність в хірургії: Монографія / Салманов А.Г., Марієвський В.Ф., Бойко В.В., Іоффе І.В., Тарабан І.А.– Х.: НТМТ. – 2012. – 456 с.

124. Салманов А.Г. Медична статистика в госпітальній епідеміології. Навч.посіб. / Салманов А.Г., Морозова Н.С., Салманов Е.А. – Х.: НТМТ. 2012. – 186 с.

125. Салманов А.Г. Профілактика хірургічних інфекцій. / А.Г. Салманов / Практика управління медичним закладом. – 2012. – № 6. – С.73-78.

126. Салманов А.Г. Гігієна рук в хірургії./А.Г. Салманов // Хірургія України. – 2012. – № 3(43). – С. 99-105.

127. Салманов А.Г. Рекомендації щодо дезінфекції та стерилізації у закладах охорони здоров’я. / А. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №8. – С.65-80.

128. Салманов А.Г. Мікробіологічний контроль за дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2012. – №1. – С.48-53.

129. Салманов А.Г. Медичні відходи як резервуар збудників інфекції / А.Г. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2012. – №10. – С.53-63.

130. Салманов А.Г. Інфекційний контроль у закладах охорони здоров’я. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2012. – №2. – С.29-37.

131. Салманов А.Г. Профілактика післяопераційних інфекцій, спричинених резистентними штамами мікроорганізмів. / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. –2012. – №9. – С.23-28

132. Салманов А.Г. Низькотемпературна плазмова стерилізація – сучасний метод стерилізації медичних виробів. / А.Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. –№11. – С.43-46.

133. Салманов А.Г. Основні вимоги щодо дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в закладах охорони здоров’я / А. Г. Салманов // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №12. – С.52-57.

134. Салманов А.Г. Документація щодо стерилізації виробів медичного призначення. / А.Г. Салманов // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2012. –№11. – С.26-35.

135. Салманов А.Г. и др. Эпидемиологический надзор за резистентностью к антимикробным препаратам. / А.Г. Салманов, А.К. Толстанов, В.Ф. Мариевский, Бойко В.В., Тарабан И.А. // Новости хирургии. – Витебск. – 2012. – т.20, № 6. – С.94-102.

136. Марієвський В.Ф., Толстанов А.К., Салманов А.Г. та ін. Проблема антибіотикорезистентності в хірургії. Чи є вихід. / В.Ф. Марієвський, А.К. Толстанов, А.Г. Салманов, В.В. Бойко, А.Г. І.В.Іоффе, І.А. Тарабан // Науковий журнал МОЗ України. – 2012. – №1. – С.100-113.

137. Салманов А.Г. Гігієнічні умови праці медичного персоналу. / А.Г. Салманов // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – №12. – С.22-30.

138. Салманов А.Г. Стерилізація виробів медичного призначення. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2012. – №3. – С.37-43.

139. Салманов А.Г. Інфекційна безпека медичного персоналу / А.Г.Салманов // Медична практика: організаційні та правові аспекти. – 2012. – №4. – С.42-47.

140. Салманов А.Г. Вибір ефективного антибактеріального препарату: Чому фторхінолони? / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2012. – №4 (27). – С.117-120.

141. Хирургия.Часть 1. Учебник для студентов V курсов медицинских факультетов медицинских вузов (Модуль 2 «Торакальная, сердечно-сосудистая, эндокринная хирургия»): Авт.кол.: В.В. Бойко, В.Н. Лесовой, Л.И. Гончаренко, Салманов А.Г. и др.: под ред. проф. В.В. Бойко; чл.-кор. НАМНУ, проф. В.Н. Лесового – Харьков, «НТМТ», 2012. – 440 с.

142. Салманов А.Г. Епідеміологічній нагляд за антибіотикорезистентністю збудників ВЛІ. / А.Г Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2012. – №6 . – С.32-35.

143. Салманов А.Г. Контроль якості стерилізації / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №1. – С.25-35.

144. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічні вимоги щодо організації роботи стерилізаційного відділення. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №2. – С.54-64.

145. Салманов А.Г. Інфекційна безпека медичного персоналу. / А.Г. Салманов // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2013. – №1. – С.52-60.

146. Салманов А.Г. Оцінювання якості стерилізації хімічними індикаторами /А. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2013. – №3. – С.77-85.

147. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стерилізаційному відділенні / А. Г. Салманов// Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №2. – С.28- 37.

148. Салманов А.Г. и др. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Escherichiacoli в хирургических стационарах Украины. / А.Г. Салманов, А.К. Толстанов, В.Ф. Мариевский // Клиническая инфектология и паразитология. – 2013. – №1 (04). – С.35-50.

149. Салманов А.Г. та ін. Стерилізація виробів медичного призначення / А.Г. Салманов, Н.С. Морозова, В.Ф. Мариєвський. – Х.НТМТ. – 2013. – 496 с.

150. Салманов А.Г. Салманов Э.А. Чистые помещения в лечебно-профилактических учреждениях. / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. Х.НТМТ. – 2013. – 432 с.

151. Салманов А.Г., Толстанов О.К., Пономаренко А.М., Проблема антибіотикорезистентності збудників внутрішньолікарняних інфекцій. / А.Г. Салманов, О.К. Толстанов, А.М. Пономаренко // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. – С.9-13.

152. Пономаренко А.М., Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Епідеміологічний нагляд за антибіотикорезистентністю: Світовий досвід. / А.М. Пономаренко А.М., А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. – С.14-20.

153. Салманов А.Г. та ін. Антибіотикорезистентність в хірургії. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, В.В. Бойко та ін. // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.21-26.

154. Салманов А.Г. Розробка системи епідеміологічного нагляду за післяопераційними інфекціями, спричиненими антибіотико-резистентними штамами мікроорганізмів. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.27-40.

155. Марієвський В.Ф., Салманов А.Г., Доан С.І. Раціональній підхід контролю за внутрішньолікарняними інфекціями. / В.Ф. Марієвський, А.Г. Салманов, С.І. Доан // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – ХНТМТ. –  С.41-48.

156. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф., Пономаренко В.А., Ярема Т.П., Рябоконь П.В. Антибіотикорезистентність клінічних штамів Pseudomonasaeruginosaв хірургії. / // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.49-51.

157. Салманов А.Г. та ін. Антибіотики в хірургії. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, В.В. Бойко, В.А. Пономаренко [та ін.]. // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.52-59.

158. Салманов А.Г. Ефективність фторхінолонів до збудників внутрішньолікарняних інфекцій. / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський, І.А. Тарабан // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.60-62.

159. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Дезинфектологические аспекты профилактики внутрибольничных гнойно-септических инфекций. / Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали  всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. –  С.63-67.

160. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Основные направления оптимизации системы дезинфекционной профилактики ВБИ./ Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05 квітня 2013. – Київ. – Х.НТМТ. – С.68-73.

161. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічний та протиепідемічний режим у стерилізаційному відділенні. / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. -2013.- №2. – С.28-37.

162. Салманов А.Г. Організація роботи і структура централізованого стерилізаційного відділення. / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом.-2013. – №4. – С.30-39.

163. Пономаренко А.М., Салманов А.Г. Епідеміологія антибіотикорезистентності нозокоміальних штамів Staphylococcus aureus в Україні результати багатоцентрових досліджень. // Науковий журнал МОЗ України. – 2013. – №1(2). – С.60-68.

164. Салманов А.Г. Аналіз світового досвіду щодо дезінфекції окремих видів медичних виробів / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №5. – С.33-43.

165. Салманов А.Г., Мариевский В.Ф. Антибиотикорезистентность нозокомиальных штаммов Staphylococcus aureus в Украине: результаты многоцентровых исследований / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский // Новости хирургии. – 2013. – Т.21, №4. – С.78-83.

166. Салманов А.Г. Післяопераційні інфекції в Україні / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевський, І.А. Тарабан // Антибіотики і антисептики. – 2013. – №1. – С.22-27.

167. Салманов А.Г. Профілактика інфекцій у стоматології / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №6. – С.25-33.

168. Салманов А.Г. Санітарно-гігієнічні вимоги до стоматологічної практики / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №3. – С.41-49.

169. Пономаренко А.М., Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Антибіотикорезистентність нозококоміальних штамів Enterobacterspp. у хірургічних стаціонарах України / А.М. Пономаренко, А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Україна. Здоров’я нації. – 2013. – №2 (26). – С.40–49.

170. Салманов А.Г. Вибір ефективного антибактеріального препарату: Чому фторхінолони? / А.Г. Салманов, В.Ф. Марієвський // Український хіміотерапевтичний журнал. – 2012. – №3(27). – С.117–120.

171. Салманов А.Г. Профілактика холери / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2013. – №8 (32). – С. 60–71.

172. Салманов А.Г. Профілактика особливо небезпечних інфекцій: холера / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №4 (10). – С.34-47

173. Салманов А.Г. Профілактика післяопераційних інфекцій. / А.Г. Салманов. – Х.НТМТ. – 2013. – 496 с.

174. Салманов А.Г. Дослідження біологічного матеріалу при гнійно-запальних інфекціях / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013.- №5 (11). – С.20-26.

175. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність Enterococcus faecalis у хірургічних стаціонарах. / А.Г. Салманов // СЕС профілактична медицина. – 2013. – № 2 . – С.46 – 53.

176. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом.  – 2013. – № 11 . – С.54-65.

177. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічний режим у протитуберкульозних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом.  – 2013. – № 12 . – С.28-36.

178. Салманов А.Г. Вимоги до проведення дезінфекційних, дезінсекційних та дератизаційних робіт / А.Г. Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2013. – №6. – С.10-18.

179. Салманов А.Г. Облік та реєстрація інфекційних та паразитарних хвороб / А.Г. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2013. – №10. – С.14-19.

180. Салманов А.Г. Інфекції в хірургії: державна статистика й епідеміологічна діагностика / А.Г. Салманов/ СЕС профілактична медицина – 2014. – №1. – С.14-21.

181. Салманов А.Г.Реєстрація інфекційних та паразитарних хвороб / А.Г. Салманов// Практика управління медичним закладом. – 2014. – №1. – С.52-57.

182. Салманов А.Г. Стерилізація вологим теплом у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №2. – С.46-54.

183. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідеміологічні вимоги до амбулаторії сімейної медицини / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – № 4. – С.40-51.

184. Салманов А.Г. Стерилізація вологим теплом у закладах охорони здоров’я / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №3. – С.70-80. 184.

185. Лазоришинець В.В., Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність збудників внутрішньолікарняних інфекцій. / В.В. Лазоришинець, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.4-5.

186. Салманов А.Г. Стратегія боротьби з антибіотикорезистентністю в хірургії. / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский, О.М. Вернер // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотико -резистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.6-7.

187. Салманов А.Г. Післяопераційні інфекції, спричинені антибіотико-резистентними мікроорганізмами в Україні. / А.Г. Салманов // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.8-14.

188. Салманов А.Г., Вернер О.М. Антибіотикорезистентність в хірургічних стаціонарах України / А.Г. Салманов, О.М. Вернер // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотико -резистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.15-17.

189. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність глобальна проблема. / А.Г. Салманов В.Ф. Мариевский, А.В. Руденко // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.18-20.

190. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Значение фторхинолонов в Украине. / А.Г. Салманов, В.Ф. Мариевский // Актуальні проблеми внутрішньолікарняних інфекцій: антибіотико-резистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С. 21-23.

191. Салманов А.Г. Клініко-епідеміологічні особливості післяопераційних інфекцій. / А.Г. Салманов, Т.П. Ярема, П.В. Рябоконь // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.24-27.

192. Морозова Н.С., Салманов А.Г. Приоритетные направления совершенствования дезинфектологической профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. / Н.С. Морозова, А.Г. Салманов // Актуальні проблеми внутрішньо лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.43-45.

193. Благодатний В.М., Салманов А.Г., Комасько М.І.  Шляхи подолання мультирезистентного туберкульозу. / В.М. Благодатний, А.Г. Салманов, М.І. Комасько // Актуальні проблеми внутрішньо-лікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність, дезінфекція та стерилізація: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18 квітня 2014. – Київ. – С.53.

194. Салманов А. Г., Салманов Э. А. Управление рисками в хирургии / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов. – Х.: НТМТ. – 2014. – 724 с.

195. Салманов А.Г., Салманов,  Е.А., Салманов Р.А. Визначення термінів у галузі охорони здоров’я / А.Г. Салманов, Е.А. Салманов, Р.А. Салманов. – Х. : НТМТ. – 2014. – 544 с.

196. Салманов А.Г. Стандарты инфекционного контроля/ А.Г. Салманов. – Х.: НТМТ. – 2014. – 560 с.

197. Салманов А.Г. Навчання медперсоналу в системі інфекційного контролю / А.Г. Салманов // Практика управління медперсоналу в системі інфекційного контролю. – 2014. – № 5-6. – С.53-59.

198. Салманов А.Г. Безпечні стандарти та алгоритми проведення медичних процедур / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №3. – С.28-32.

199. Салманов А.Г. Проблема резистентності збудників внутрішньолікарняних інфекцій до протимікробних препаратів /А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

200. Салманов А.Г. Антибіотикорезистентність глобальна проблема сучасної медицини / А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

201. Салманов А.Г. Проблема та шляхи вирішення антибіотикорезистентності: світовий досвід / А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

202. Салманов А.Г. Антибіотикорезістентність в хірургії / А.Г.Салманов // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

203. Салманов А.Г., Марієвський В.Ф. Резистентність до протимікробних препаратів / А.Г.Салманов, В.Ф. Марієвський // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

204. Салманов А.Г., Морозова Н.С. Совершенствования эпиднадзора за внутрибольничными инфекциями / А.Г.Салманов, Н.С. Морозова // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

205. Салманов А.Г. и др. Подготовка кадров для решения проблемы с внутрибольничными инфекциями / А.Г.Салманов, Н.С. Морозова, Г.И. Карманова // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

206. Салманов А.Г. и др. Актуальные проблемы эпиднадзора за внутрибольничными инфекцями / А.Г.Салманов, А.В. Дехтярь, Е.В. Морозова, Г.И. Карманова // Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

207. Салманов А.Г. Рекомендації щодо гігієнічного очищення у медичних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №7. – С.45-53.

208. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій, повязаних із внутрішньосудинним катетером / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №4. – С.28-34.

209. Салманов А.Г. Рекомендації щодо гігієнічного очищення в медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №3. – С.12-20.

210. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що здійснюють стоматологічну діяльність / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №8. – С.51-61.

211. Салманов А.Г. Рекомендації щодо гігієнічного очищення в медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №4. – С.18-26.

212. Салманов А.Г. Рекомендації щодо дезінфекції і стерилізації / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №9. – С.3-13.

213. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічні вимоги до дитячих лікарень / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №10. – С.27-39.

214. Салманов А.Г. Санітарно-протиепідемічні вимоги в стоматології / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №5. – С.38-39.

215. Салманов А.Г. Хвороба викликана вірусом Ебола. / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №5. – С.18-24.

216. Салманов А.Г. Стерилізація оксидом етилену / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №11. – С.17-34.

217. Салманов А.Г. Банки пуповинної крові, інших тканин і клитин людини / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2014. – №6. – С.22-31.

218. Салманов А.Г. Профілактика внутрішньолікарняного зараження вірусом імунодефіциту людини / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2014. – №12. – С.23-36

219. Салманов А.Г. Інфекційна безпека ін’єкцій / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2014. – №6. – С.16-32.

220. Салманов А.Г. Зберігання і транспортування донорської крові / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №1. – С.10-25.

221. Салманов А.Г. Засоби індвідуального захисту. Рекомендації Європейського Союзу / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №1. – С.35-44.

222.Салманов А.Г. Епідеміологічний нагляд за внутришньолікарняними інфекціями / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №2. – С.12-21.

223. Салманов А.Г. Безпечні алгоритми виконання процедур гемодіалізу та перитонелального діалізу / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №1. – С.22-33.

224. Салманов А.Г.Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №3. – С.32-38.

225. Салманов А.Г. Легінельоз у медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №2. – С.8-18.

226. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2006-2009 рр.). Том 1 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 404 с.

227. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2009-2010 рр.). Том 2 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 408 с.

228. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2006-2009 рр.). Том 3 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 404 с.

229. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2012-2014 .рр.).Том 4 / А.Г. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 408 с.

230. Салманов А.Г. Организация эпидемиологического надзора за внутрибольничными инфекциями.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.10-16.

231. Салманов А.Г. Программы, направленные на борьбу с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.17-21.

232. Салманов А.Г. Значение программ инфекционного контроля в борьбе с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.22-29.

233. Салманов А.Г. Інфекції в області хірургічного втручання та антибіотикорезистентність їх збудників у хірургічних стаціонарах м. Києва..// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.33-43.

234. Атакишизаде С.А., Салманов А.Г. Значение резистентности бактерий к антисептикам и дезинфектантам в профилактике внутрибольничных инфекций.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.44-54.

235. Колесников М.М., Салманов А.Г., Скричевская В.М. и др. Концепция генного паразитизма в эпидемиологии инфекционных болезней.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.78-79.

236. Колесников М.М., Салманов А.Г., Скричевская В.М. и др. Новые теоретические подходы в эпидемиологии инфекционных болезней в познании природы патогенности возбудителей.// Матеріали  міжнародної  науково-практичної  конференції  «Інноваційні технології  інфекційного  контролю:  дезінфекція,  стерилізація,  моніторинг нозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність»,  20.04.2015,  м.  Київ – К.: Аграр  Медіа  Груп –2015. – С.80-82.

237. Салманов А.Г. Внутрішньолікарняні інфекції у стоматології / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №2-3. – С.46-56.

238. Салманов А.Г. Організація дезінфекційних і стерилізаційних заходів у медичних закладах / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №3. – С.8-18.

239. Салманов А.Г. Збірник наукових праць з інфекційного контролю (2012-2014 .рр.).Том 5 / А.Г. Салманов.– Х.: ФОП Попов А.М. – 2015. – 408 с.

240. Салманов А.Г. Эпидемиология внутрибольничных инфекций / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №4. – С.14-21.

241. Салманов А.Г. Інфекційна безпека в паталогоанатомічних відділеннях і патогістологічних лабораторіях / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №7. – С.8-19.

242. СалмановА.Г.Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій у відділеннях хірургічного профілю / А.Г. Салманов // Журналзаступникаголовноголікаря. – 2015. – №4. – С.14-25.

243. Салманов А.Г., Вернер О.М. Стерилизация изделий медицинского назначения / А.Г. Салманов, О.М. Вернер. – Х.: ФОП Попов А.М. – 2015. – 412 с.

244. Салманов А.Г. Медичні відходи: рекомендации ВООЗ / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №4. – С.14-26.

245. Салманов А.Г. Вимоги до планування приміщень різних підрозділів медичних закладів / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №8. – С.20-30.

246. Салманов А.Г.Використання мийно-дезінфекційних машин у медичних закладах / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №9. – С.18-23.

247. Салманов А.Г. Рекомендації щодо дезінфекції термолабільних ендоскопів / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №5. – С.24-33.

248. Салманов А.Г. Профілактика кишкових інфекцій у стаціонарі / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2015. – №10. – С.8-18.

249. Салманов А.Г. Профілактика катетер-асоційованих інфекцій кровотоку / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №4. – С.32-40.

250. Салманов А.Г., Салманов Э.А.  Основы инфекционного контроля / А.Г. Салманов, Э.А. Салманов.– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 658 с. ISBN 978-617-646-288-0

251. Салманов А.Г. Класифікація медичних виробів / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2015. – №6. – С.26-31.

252. Салманов А.Г. Антимікробна резистентність та інфекції, асоційовані з медичною допомогою в Україні / А.Г. Салманов .– К.: Аграр Медіа Груп – 2015. – 452 с. ISBN 978-617-646-325-2

253. Салманов А.Г. Инфекционный контроль и антимикробная резистентность. Учебное пособие / А.Г. Салманов, Э А. Салманов. – К.: Аграр Медіа Груп – 2016. – 640 с. ISBN 978-617-646-349-8.

254. Салманов А.Г. Организация инфекционного контроля / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2015. – №6. – С.54-64.

255. Салманов А.Г. Медичні вироби: вимоги безпеки / А.Г.Салманов // Журнал головної медичної сестри. – 2016. – №1. – С.6-14.

256. Салманов А.Г. Рекомендації щодо збирання та транспортування біоматеріалів до мікробіологічних лабораторій / А.Г. Салманов // Журнал заступника головного лікаря. – 2016. – №2. – С.6-15.

257. Салманов А.Г. Пробы биоматериала и иммунологические методы определения возбудителей инфекционно-воспалительных процессов / А.Г. Салманов // Практика управління медичним закладом. – 2016. – №4. – С.51-55.