Конференции

1. Внутрішньолікарняні інфекції та механізми резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-30.09.2011, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2011.

 

2. Внутрішньолікарняні інфекції та методи визначення механізмів резистентності їх збудників до антимікробних препаратів: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17.05.2012, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2012.

 

3. Актуальні проблеми антибіотикорезистентності, дезінфекції та стерилізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 05.04.2013, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2013.

 

4. Актуальні проблеми внутрішньолікарняних інфекцій: антибіотикорезистентність,, дезінфекція та стерилізація: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18.04.2014, тези доповідей учасників конференції. – Київ, 2014.

 

5. Інноваційні технології  інфекційного  контролю: дезінфекція, стерилізація, моніторингнозокоміальних інфекцій, раціональна використання антимікробних препаратів, антимікробна  резистентність: Матеріали міжнародної  науково-практичної  конференції, 20.04.2015 р. – Київ, 2015